Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji – 
budowy Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią, 
zlokalizowanego przy ul. Braterskiej, 46-100 Namysłów,

nr ewidencyjny działki 835/3 obręb Namysłów.

 

Projekt jest finansowany z funduszy duńskiej Fundacji Velux, 
którego realizatorem jest Fundacja „Elementarz”.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest po kliknięciu w odnośnik znajdujący się poniżej.

 

Dokumentacja konkursowa

 

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja w części dot. projektu budowlanego i wykonawczego 
została zabezpieczona hasłem dostępu. 
W celu uzyskania dostępu do zabezpieczonych plików prosimy o zgłoszenie na poniższy adres e-mail:

biuro@elementarz.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać minimum: nazwę podmiotu, adres poczty elektronicznej do przesłania hasła, 
dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie.

 Hasło zostanie przesłane stronom zainteresowanym udziałem w postępowaniu 
przetargowym na wskazany adres e-mail.

 

Dokumentacja projektowa

 

 

 

Data opublikowania:

2018/03/26

Tryb postępowania:

zamówienie niepodlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków: 

2018/04/16