Informacja o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych w czterech szkołach podstawowych w województwie śląskim, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt pt.:
„Rozwijanie Potencjału Uczenia Się w Małych Wiejskich Szkołach' realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.
W terminie wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria wyboru:

 

  1. GRUPA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – data wpłynięcia oferty 17.04.2019 r, oferowana cena 259 485,12 zł
  2. NOWA SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - data wpłynięcia oferty 18.04.2019 r, oferowana cena 258 152,00 zł
  3. EDUCARIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - data wpłynięcia oferty 19.04.2019 r, oferowana cena 261 296,00 zł.

    W wyniku oceny ofert wybrano ofertę firmy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90 248 Łódź,           kwota 258 152,00 zł

Wszystkich oferentów poinformowano telefonicznie o wyniku postępowania. Informacja o rozstrzygnięciu umieszczona zostaje ponadto na stronie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności oraz na tablicy ogłoszeń projektu 'Rozwijanie Potencjału Uczenia się w Małych Wiejskich Szkołach'.