Home  \  Edukacja  \  Edukacja domowa

Edukacja domowa dla dzieci przebywających za granicą

 

Dziecko wyjeżdżające z rodzicami za granicę nie musi tracić kontaktu ze szkołą w Polsce.


Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci polskich obywateli przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich szkół sobotnich. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego, jako przedmiotu lub w ramach zajęć dodatkowych, w lokalnych systemach edukacji.


Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, ponieważ nie pozwala mu na to jego sytuacja rodzinna czy inne okoliczności losowe (dotyczy to np. dzieci podróżujących po świecie z rodzicami wykonującymi wolne zawody, przebywającymi na krótkich stażach zagranicznych), albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce. Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą zawiera art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty. Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" zaprasza kandydatów do edukacji domowej. Poniżej komplet dokumentów do pobrania.

 

Zgłoszenie do pobrania

Zobowiązanie do pobrania

Oświadczenie do pobrania

 

Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Katowicach

ul. Studencka 18
40-743 Katowice
tel. 32 3586630
fax 32 2525199

REKRUTACJA, TEL.: 32 797 07 47

sp.katowice@elementarz.edu.pl