Zadanie publiczne pn. Przedszkole naszą szansą polegało na:

- organizacji i prowadzeniu zajęć weekendowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem nauki języka polskiego,

- organizacji i prowadzeniu zajęć językowych dla osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

- organizacji i udzielaniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodziców.

 

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowiło 15 dzieci uchodźców pochodzących z Ukrainy, a także ich rodzice/opiekunowie – 15 uchodźców z Ukrainy. Grupa wiekowa dzieci - wiek przedszkolny (od 3 do 7 lat).

 

Miejsce realizacji zadania publicznego:

Zadanie publiczne zrealizowano w Niepublicznym Przedszkolu „Elementarz” w Katowicach, mającym swoją siedzibę przy ul. Studenckiej 20. Przedszkole funkcjonuje od 1 września 2015 r. Jest to nowoczesna placówka w pełni wyposażona, a nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadają wyższe wykształcenie, a także dodatkowe uprawnienia, m.in. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W placówce, dzięki kilkuletniej współpracy z VIA College w Danii stosowane są duńskie metody edukacji – uznawane na całym świecie za najbardziej nowatorskie i rozwijające. Placówka m bardzo atrakcyjną lokalizację (Park Zadole, Lasy Panewnickie). Tutaj odbywały się zajęcia programowe opisne poniżej. W ramach realizacji niniejszego zadania publicznego dla dzieci organizowano zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe i terapeutyczne. Wyżywienie na czas pobytu dzieci w placówce i podczas wycieczek zapewniła doświadczona firma cateringowa. Placówka posiada również duży i bezpieczny plac zabaw. Strona: www.przedszkoleelementarz.pl

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano rodzinny piknik dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz dzieci z Polski (uczęszczających na co dzień do przedszkola „Elementarz”) wraz z rodzicami. Tak atrakcyjna formuła wspólnej realizacji zadania spowodowała wzmocnienie więzi i wzajemnych kontaktów. Projekt przyczynił się do osiągnięcia trwałych zmian, jakimi są: wzrost umiejętności posługiwania się językiem polskim, motywacja do mówienia, zainteresowanie kulturą i historią Polski, wzrost poczucia własnej wartości oraz nawiązane kontakty z rówieśnikami.

 

Oferta:

Dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wyprawkę szkolną: plecaki, piórniki, przybory, zeszyty, zabawki, pluszaki. Materiały dydaktyczne: książki, skrypty, słowniki. Opiekę psychologiczną.

Bogaty program przepełniony ciekawymi zajęciami edukacyjnymi, warsztatami, zabawą i atrakcyjnymi wycieczkami, a wszystko pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i nauczycieli. 

Dla rodziców/opiekunów: naukę języka polskiego, opiekę psychologiczną, wycieczki.

 

Program:

30.04.2022 -dzień 1
,,Adaptacja, integracja i akceptacja’’ - Zajęcia integracyjne, jako element ułatwiający adaptację w grupie. Nauka podstawowych
zwrotów w języku polskim i ukraińskim. Zabawy integracyjne w kręgu w języku polskim i ukraińskim.
07.05.2022 -dzień 2
Jak się bawić, gdy mówimy innymi językami? - Gry i zabawy podwórkowe–zajęcia plenerowe przypominające dawne i dzisiejsze zabawy.
Zajęcia przypominające zasady popularnych dawniej i dziś gier, wykorzystujących proste i powszechnie dostępne akcesoria (kreda, szarfy, kamienie, patyki, papier, folia, piłki itp.). Przykładowe aktywności: gra w klasy, w dwa ognie, zbijak, podchody. 
08.05.2022 -dzień 3
Wycieczka do Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"- Udział w warsztatach plastycznych „Marzanna i gaik”. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, czym był zwyczaj robienia marzanny i gaika, co należało zrobić, by przegonić złowrogą zimę. Własnoręcznie wykonają marzannę i gaik, a następnie śpiewając piosenki udadzą się na teren muzeum, by wspólnie pożegnać zimę. 
14.05.2022 -dzień 4
,,Podróż do krainy tysiąca zmysłów” – Odkrywamy świat dotykiem, smakiem, wzrokiem i węchem. Zabawy rozwijające zmysł dotyku, smaku, wzroku, węchu. Pieczenie babeczek na podstawie instrukcji obrazkowej, dekorowanie. Zabawy w sali doświadczania świata-zabawy z piaskiem kinestetycznym.
15.05.2022 -dzień 5
,,Ruch to zdrowie”- zajęcia sportowe. Wyjście do lasu. Wspólne budowanie szałasu. Gra w podchody. Gry i zabawy ruchowe. Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci. Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole. Poznanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. Poznanie polskich słów związanych ze sportem.
21.05.2022 -dzień 6
,,Sekrety przyrody” - warsztaty prowadzone przez Fundację Ogrody przyszłości - ,,Od ziarenka do rośliny” –wysiewanie nasion do skrzynek, poznanie warunków wzrostu roślin. Spacer do lasu, wspólne budowanie szałasu. 
22.05.2022 -dzień 7
W „Porannym kręgu” stymulacja polisensoryczna – WIOSNA. Teatrzyk cieni ,,Idzie wiosna!”, „Wiosenna skrzynia” – szukanie elementów związanych z wiosną, nauka nowych słów. Eksponowanie odgłosów wiosny, dobieranie odpowiednich ilustracji; - śpiewu, ptaków, brzęczenie owadów, klekot bociana, rechot żaby. Muzykowanie na instrumencie –granie na bębnach. Tworzenie własnych instrumentów-grzechotek. 
28.05.2022 -dzień 8
,,Zabawy muzyczne dobrym sposobem na relaks’’ - Zabawy rytmiczne. Zabawa ,,Świat wesoły – świat smutny” – wyrażanie emocji poprzez ekspresję mimiczną i ruchową. Ćwiczenie wyciszające i odreagowujące przy muzyce relaksacyjnej. Kształtowanie osobowości dzieci oraz rozwijanie takich cech, jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód.
29.05.2022 -dzień 9
,,Jedziemy do Zoo!” - wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwiedzanie Zoo. Rozwijanie mowy dziecka,
Wyjaśnienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt. Poznanie nazw zwierząt w języku polskim. 
04.06.2022 -dzień 10
,,Ćwiczyć każdy może” - ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z partnerem. Rozwijanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera. Rozwijanie u dzieci, za pomocą ruchu, świadomości własnego ciała i otaczającej je przestrzeni, usprawnianie ruchowe.
05.06.2022 -dzień 11
Zabawy sensoryczne, ,,Piernikowa ciastolina i kakaowe błoto” - Przygotowywanie jadalnych mas sensorycznych. Porządki w ogródku. Cele: Usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni.
11.06.2022 -dzień 12
Wycieczka wyjazdowa do ,,Akuku” w Rudzie Ślaskiej. Relaks z kreatywnymi zajęciami rozwijającymi, utrzymanymi w duchu ekologii.
Zabawa na recyklingowym placu zabaw oraz w ogrodzie sensorycznym. 
12.06.2022 -dzień 13
,,Zgodnie gram” - matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kolorowych kubków i klocków. Kodowanie według wzoru. Gry i zabawy matematyczne. Liczenie w języku polskim.
18.06.2022 -dzień 14
Czas na party-Piżama Party! Wspólne dekorowanie Sali gimnastycznej. Przygotowanie poczęstunku. Projekcja bajek. Zabawy z wykorzystaniem balonów i gazet. 
19.06.2022 -dzień 15
,,Chodź opowiem Ci bajeczkę” - Spotkanie autorskie wraz z warsztatami Kici Nici. Spotkanie z Aliną Przydatek autorką bajek. Poznanie bohaterów i bajkowego królestwa Kici Nici – Myszki Soniulindy oraz Króliczki Matildy. Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób wrażliwych emocjonalnie, uwrażliwienie na potrzeby dzieci trudno integrujących się z grupą, dostarczenie wzorca postępowania w sytuacji stresującej.

25.06.2022 -dzień 16
,,Zamki i zameczki z bajeczki”- Jura Krakowsko-Częstochowska, wycieczka do Łutowca, zwiedzanie zamku w Mirowie i Bobolicach. Słuchanie legend. Odkrywanie tajemnic bajecznej chatki Hobbita, pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
26.06.2022 -dzień 17
Rodzinny piknik - Grill/ognisko. Wiersze i piosenki dla rodziców oraz wspólne zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców z Polski i Ukrainy przy muzyce. Kącik fotograficzny – w którym można wykonać pamiątkowe zdjęcia dzieci z rodzicami/opiekunami. Konkursy z nagrodami. Rozdanie dyplomów uczestnictwa w projekcie. 

  

Udział w projekcie był dla uczestników całkowicie bezpłatny.