2023-10-13 - Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty
wytrwałości w dalszej pracy na rzecz młodego pokolenia oraz satysfakcji i radości z podejmowanych działań edukacyjnych.
Niech wzajemnym relacjom w Państwa placówkach towarzyszy atmosfera przyjaźni i zaufania 
oraz przekonanie o Państwa wyjątkowej roli w procesie nabywania i kształtowania życiowych umiejętności dzieci.

 

Zarząd Fundacji 'Elementarz' i pracownicy

 


2023-10-11 - Podsumowanie wpłat z 1,5% podatku za 2022 rok

Fundacja 'Elementarz' jest organizacją pożytku publicznego widniejącą w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dzięki naszym darczyńcom za rok 2022 otrzymaliśmy z 1,5% kwotę 6130,30 zł. Środki te przeznaczymy na doposażenie małych wiejskich szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i zabawki oraz drobne prace remontowe ????⚽️????
 
 
 
 
 

2023-09-25 - Zawiadomienie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci pani Joanny Kuziory 

dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Św. Stanisława Kostki w Golcach.

 

Pani Joanna była niezwykle ciepłą i serdeczną osobą o wielkim sercu i umyśle.

Wspaniała nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.

Zawsze skromna, życzliwa, pełna poświęcenia i zaangażowania.

Funkcję dyrektora szkoły w Golcach pełniła od września 2016 roku.

 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę 27 września o godzinie 15.00

w kaplicy cmentarnej w Kurzynie Średniej (gmina Ulanów, pow. niżański)

 

Jej rodzinie i bliskim składamy

szczere wyrazy współczucia w tej trudnej dla wszystkich chwili

Zarząd Fundacji „Elementarz” i pracownicy

 

 


2023-09-18 - Laptopy dla czwartoklasistów

Już wkrótce wszyscy czwartoklasiści otrzymają laptopy w ramach programu 'Laptop dla ucznia'. Jest to program rządowy, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.

 

 

 

 

 

 

Laptop dla ucznia to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Już ponad 90 procent szkół ma dostęp do szybkiego łącza dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Stale rozwijany jest dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych zgromadzonych na platformie edukacyjnej OSE IT Szkoła oraz programów edukacyjnych i informacyjnych pomagających nabyć niezbędne kompetencje cyfrowe.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową z laptopów, które otrzymają uczniowie będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Laptopy będą własnością rodziców uczniów, a ich przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący lub szkołę z rodzicem ucznia.

 

Szczegóły projektu zamieszczono na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Pod tym adresem znajdują się także odnośniki umożliwiające pobranie darmowego, bezpiecznego oprogramowania do nauki i rozwijania zainteresowań młodych ludzi.
 
Działa już infolinia, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele, tam uzyskają odpowiedzi na pytania w związku z programem „Laptop dla ucznia”. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00. Numer telefonu: 22 182 22 88. 

 


2023-09-04 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom,
aby nauka nie była tylko trudnym obowiązkiem, ale by dawała radość ze zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.
Dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty - by był to rok spokojnej pracy dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.
Rodzicom życzymy nieustannych powodów do dumy i radości z osiągnięć swoich dzieci
 

2023-09-01 - Nowi dyrektorzy w placówkach prowadzonych przez Fundację 'Elementarz'

Informujemy, że z dniem 1 września w dwóch prowadzonych przez nas placówkach swoją pracę rozpoczęli nowi dyrektorzy. W Szkole Podstawowej Fundacji 'Elementarz' w Jackowie stanowisko dyrektora objęłą pani Katarzyna Ormańczyk, a w Niepublicznym Przedszkolu 'Elementarz Przyjazny Rodzinie' w Namysłowie pani Anna Kopczyk.
Dotychczasowym Paniom Dyrektor - Danucie Kulińskiej i Marii Tomasik serdecznie dziękujemy za współpracę, zaangażowanie oraz pełną poświęcenia działalność na rzecz naszych placówek. Życzymy zdrowia, pomyślności oraz aby nowy etap życia przyniósł Paniom wiele satysfakcji ????
 

2023-09-01 - Fundacja 'Elementarz' przejęła do prowadzenia nową szkołę w woj. warmińsko-mazurskim

Z radością informujemy, że od 1 września przejęliśmy do prowadzenia Szkołę Podstawową w Mazurach (woj. warmińsko-mazurskie), której nadaliśmy nazwę Szkoła Podstawowa Fundacji 'Elementarz' w Mazurach. Funkcję dyrektora placówki pełni pani Anna Monkiewicz, a wicedyrektorem szkoły została pani Marzanna Wawrzyn.
Dyrekcji i pozostałym pracownikom szkoły życzymy wielu wspaniałych chwil i radości z wykonywanej pracy ????
Ponadto składamy podziękowania całej społeczności lokalnej, pracownikom, Wójtowi Gminy Świętajno - Januszowi Zakrzewskiemu
oraz Stowarzyszeniu 'Edukator' w Łomży za umożliwienie przejęcia do prowadzenia szkoły ❤️
 
 

2023-08-11 - OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ELEMENTARZ PRZYJAZNY RODZINIE W NAMYSŁOWIE

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko Niepublicznego Przedszkola 'Elementarz Przyjazny Rodzinie' w Namysłowie.
Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

  1. CV i list motywacyjny
  2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki
  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Od osoby przystępującej do konkursu nie jest wymagane wykształcenie pedagogiczne. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien jednak mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości „Namysłów– dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 25.08.2023 r.

 


2023-06-23 - Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 życzymy

wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom oświaty

bezpiecznego, spokojnego i udanego wakacyjnego wypoczynku ☀️ 

Uczniowie! Dbajcie o siebie, korzystajcie z pięknych chwil

i nabierajcie sił do dalszej nauki.

Po wakacjach wracajcie wypoczęci i uśmiechnięci,

z jeszcze większym zapałem do nauki niż było to w tym roku szkolnym ❤

 


2023-06-21 - Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie.
Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

  1. CV i list motywacyjny
  2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Od osoby przystępującej do konkursu nie jest wymagane wykształcenie pedagogiczne. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien jednak mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości „Jacków– dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 31.07.2023 r.