2022-04-22 - Fundacja Elementarz zrealizuje projekt pn. Przedszkole naszą szansą

 

 

Українські друзі!

Спеціально для ваших дітей дошкільного віку (3-7 років) пропонуємо цікаві суботні і недільні заняття,

ігри, розваги і екскурсії. Запрошуємо!

 

Ukraińscy Przyjaciele!

Specjalnie dla Waszych dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy ciekawe sobotnie i niedzielne zajęcia,

gry, zabawy i wycieczki. Zapraszamy! 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka 'Elementarz' otrzymała pozytywną ocenę wniosku złożonego do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego
pn. Przedszkole naszą szansą
.

 

Zadanie publiczne pn. Przedszkole naszą szansą zostanie zrealizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Elementarz”
w Katowicach (ul. Studencka 20) i będzie przede wszystkim polegało na :

- organizacji i prowadzeniu zajęć weekendowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem nauki języka polskiego,

- organizacji i prowadzeniu zajęć językowych dla osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

- organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodziców.

Kwota dofinansowania: 65 571,92 zł

 

 

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową będzie stanowiło 15 dzieci uchodźców pochodzących z Ukrainy, a także ich rodzice/opiekunowie – 15 uchodźców z Ukrainy. Grupa wiekowa dzieci - wiek przedszkolny (od 3 do 7 lat).

 

Miejsce realizacji zadania publicznego:

Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Elementarz” w Katowicach, mającym swoją siedzibę przy ul. Studenckiej 20. Przedszkole funkcjonuje od  1 września 2015 r. Jest to nowoczesna placówka w pełni wyposażona, a nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadają wyższe wykształcenie, a także dodatkowe uprawnienia, m.in. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W placówce, dzięki kilkuletniej współpracy z VIA College w Danii stosowane są duńskie metody edukacji – uznawane na całym świecie za najbardziej nowatorskie i rozwijające. Placówka m bardzo atrakcyjną lokalizację (Park Zadole, Lasy Panewnickie). Tutaj będą odbywały się zajęcia programowe opisne poniżej. W ramach realizacji niniejszego zadania publicznego dla dzieci będą organizowane zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe i terapeutyczne. Wyżywienie na czas pobytu dzieci w placówce i podczas wycieczek zapewni doświadczona firma cateringowa. Placówka posiada również duży i bezpieczny plac zabaw. Strona: www.przedszkoleelementarz.pl

Na zakończenie realizacji projektu planuje się zorganizowanie rodzinnego pikniku dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz dzieci z Polski (uczęszczających na co dzień do przedszkola „Elementarz”) wraz z rodzicami. Tak atrakcyjna formuła wspólnej realizacji zadania publicznego powinna spowodować wzmocnienie więzi i wzajemnych kontaktów. Projekt przyczyni się do osiągnięcia trwałych zmian, jakimi będą: wzrost umiejętności posługiwania się językiem polskim, motywacja do mówienia, zainteresowanie kulturą i historią Polski, wzrost poczucia własnej wartości oraz nawiązane kontakty z rówieśnikami.

 

Co oferujemy?

Dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wyprawkę szkolną: plecaki, piórniki, przybory, zeszyty, zabawki, pluszaki. Materiały dydaktyczne: książki, skrypty, słowniki. Opiekę psychologiczną.

Bogaty program przepełniony ciekawymi zajęciami edukacyjnymi, warsztatami, zabawą i atrakcyjnymi wycieczkami, a wszystko pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i nauczycieli. 

Dla rodziców/opiekunów: naukę języka polskiego, opiekę psychologiczną, wycieczki.

 

Program:

30.04.2022 -dzień 1
,,Adaptacja, integracja i akceptacja’’ - Zajęcia integracyjne, jako element ułatwiający adaptację w grupie. Nauka podstawowych
zwrotów w języku polskim i ukraińskim. Zabawy integracyjne w kręgu w języku polskim i ukraińskim.
07.05.2022 -dzień 2
Jak się bawić, gdy mówimy innymi językami? - Gry i zabawy podwórkowe–zajęcia plenerowe przypominające dawne i dzisiejsze zabawy.
Zajęcia przypominające zasady popularnych dawniej i dziś gier, wykorzystujących proste i powszechnie dostępne akcesoria (kreda, szarfy, kamienie, patyki, papier, folia, piłki itp.). Przykładowe aktywności: gra w klasy, w dwa ognie, zbijak, podchody. 
08.05.2022 -dzień 3
Wycieczka do Muzeum 'Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie'- Udział w warsztatach plastycznych „Marzanna i gaik”. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, czym był zwyczaj robienia marzanny i gaika, co należało zrobić, by przegonić złowrogą zimę. Własnoręcznie wykonają marzannę i gaik, a następnie śpiewając piosenki udadzą się na teren muzeum, by wspólnie pożegnać zimę. 
14.05.2022 -dzień 4
,,Podróż do krainy tysiąca zmysłów” – Odkrywamy świat dotykiem, smakiem, wzrokiem i węchem. Zabawy rozwijające zmysł dotyku, smaku, wzroku, węchu. Pieczenie babeczek na podstawie instrukcji obrazkowej, dekorowanie. Zabawy w sali doświadczania świata-zabawy z piaskiem kinestetycznym.
15.05.2022 -dzień 5
,,Ruch to zdrowie”- zajęcia sportowe. Wyjście do lasu. Wspólne budowanie szałasu. Gra w podchody. Gry i zabawy ruchowe. Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci. Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole. Poznanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. Poznanie polskich słów związanych ze sportem.
21.05.2022 -dzień 6
,,Sekrety przyrody” - warsztaty prowadzone przez Fundację Ogrody przyszłości - ,,Od ziarenka do rośliny” –wysiewanie nasion do skrzynek, poznanie warunków wzrostu roślin. Spacer do lasu, wspólne budowanie szałasu. 
22.05.2022 -dzień 7
W „Porannym kręgu” stymulacja polisensoryczna – WIOSNA. Teatrzyk cieni ,,Idzie wiosna!”, „Wiosenna skrzynia” – szukanie elementów związanych z wiosną, nauka nowych słów. Eksponowanie odgłosów wiosny, dobieranie odpowiednich ilustracji; - śpiewu, ptaków, brzęczenie owadów, klekot bociana, rechot żaby. Muzykowanie na instrumencie –granie na bębnach. Tworzenie własnych instrumentów-grzechotek. 
28.05.2022 -dzień 8
,,Zabawy muzyczne dobrym sposobem na relaks’’ - Zabawy rytmiczne. Zabawa ,,Świat wesoły – świat smutny” – wyrażanie emocji poprzez ekspresję mimiczną i ruchową. Ćwiczenie wyciszające i odreagowujące przy muzyce relaksacyjnej. Kształtowanie osobowości dzieci oraz rozwijanie takich cech, jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód.
29.05.2022 -dzień 9
,,Jedziemy do Zoo!” - wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwiedzanie Zoo. Rozwijanie mowy dziecka,
Wyjaśnienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt. Poznanie nazw zwierząt w języku polskim. 
04.06.2022 -dzień 10
,,Ćwiczyć każdy może” - ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z partnerem. Rozwijanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera. Rozwijanie u dzieci, za pomocą ruchu, świadomości własnego ciała i otaczającej je przestrzeni, usprawnianie ruchowe.
05.06.2022 -dzień 11
Zabawy sensoryczne, ,,Piernikowa ciastolina i kakaowe błoto” - Przygotowywanie jadalnych mas sensorycznych. Porządki w ogródku. Cele: Usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni.
11.06.2022 -dzień 12
Wycieczka wyjazdowa do ,,Akuku” w Rudzie Ślaskiej. Relaks z kreatywnymi zajęciami rozwijającymi, utrzymanymi w duchu ekologii.
Zabawa na recyklingowym placu zabaw oraz w ogrodzie sensorycznym. 
12.06.2022 -dzień 13
,,Zgodnie gram” - matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kolorowych kubków i klocków. Kodowanie według wzoru. Gry i zabawy matematyczne. Liczenie w języku polskim.
18.06.2022 -dzień 14
Czas na party-Piżama Party! Wspólne dekorowanie Sali gimnastycznej. Przygotowanie poczęstunku. Projekcja bajek. Zabawy z wykorzystaniem balonów i gazet. 
19.06.2022 -dzień 15
,,Chodź opowiem Ci bajeczkę” - Spotkanie autorskie wraz z warsztatami Kici Nici. Spotkanie z Aliną Przydatek autorką bajek. Poznanie bohaterów i bajkowego królestwa Kici Nici – Myszki Soniulindy oraz Króliczki Matildy. Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób wrażliwych emocjonalnie, uwrażliwienie na potrzeby dzieci trudno integrujących się z grupą, dostarczenie wzorca postępowania w sytuacji stresującej.

25.06.2022 -dzień 16
,,Zamki i zameczki z bajeczki”- Jura Krakowsko-Częstochowska, wycieczka do Łutowca, zwiedzanie zamku w Mirowie i Bobolicach. Słuchanie legend. Odkrywanie tajemnic bajecznej chatki Hobbita, pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
26.06.2022 -dzień 17
Rodzinny piknik - Grill/ognisko. Wiersze i piosenki dla rodziców oraz wspólne zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców z Polski i Ukrainy przy muzyce. Kącik fotograficzny – w którym można wykonać pamiątkowe zdjęcia dzieci z rodzicami/opiekunami. Konkursy z nagrodami. Rozdanie dyplomów uczestnictwa w projekcie. 

 

Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny. Osoby spełniające kryteria zawarte w grupie docelowej zachęcamy do wypełnienia i nadesłania poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres mailowy sekretariat@elementarz.edu.pl.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 


2022-04-12 - Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich

okresem wypoczynku, wyciszenia, zadumy

i prawdziwej radości.

 

Zarząd i pracownicy

Fundacji 'Elementarz'

 


2022-04-05 - Zbiórka na Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach

W imieniu Zarządu Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie zachęcamy do wsparcia zbiórki na Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach.
Współpraca naszej Fundacji z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich sięga lat dziewięćdziesiątych. Organizowaliśmy wtedy wypoczynek dzieci ze Lwowa, ponadto zaopatrywaliśmy polskie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne. Niejednokrotnie braliśmy również udział w zorganizowanych przez Towarzystwo spotkaniach, prelekcjach i miedzyszkolnych konkursach. Zachęcamy do wspierania Towarzystwa w pielęgnowaniu dorobku historycznego, kulturowego i naukowego Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także do działań polegających na utrzymywaniu więzi i niesieniu pomocy Rodakom na Wschodzie.
 
ZBIÓRKA na POMNIK ORLĄT I KADETÓW LWOWSKICH
W KATOWICACH
konto: ING Bank ŚLĄSKI O/Katowice
nr 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018
w tytule: 'Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich'PROJEKT POMNIKA ORLĄT LWOWSKICH W KATOWICACH.
WYSOKOŚĆ 280 CM, GRANIT, ZBUDOWANY Z TRZECH PŁYT
O GRUBOŚCI 40 CM, SZEROKOŚCI 90 CM, OSADZONYCH NA SZERSZEJ PODSTAWIE.
GÓRNA PŁYTA NIECO SZERSZA, WYKUTY NA NIEJ ORZEŁ Z UNIESIONYMI, ROZPOSTARTYMI SKRZYDŁAMI
STRONA FRONTOWA POLEROWANA, REWERS ORAZ BOKI MATOWE.
TEKST WYKUTY NA ŚRODKOWEJ PŁYCIE – KRÓJ LITER: ANTYKWA.
AUTOR PROJEKTU ARTYSTA RZEŹBIARZ JACEK SARAPATA
 
 
 
 
Więcej na temat zbiórki w artykule ⬇️
 
 

2022-03-14 - Rynek wartości w edukacji początkowej

12 marca br. w Kompleksie Edukacyjnym 'Elementarz' w Katowicach, przy ul. Studenckiej 18-20 odbyła się Konferencja pn. Rynek wartości w edukacji początkowej. Spotkanie poświęcone było modelowi duńskiej edukacji w żłobkach i przedszkolach. W wydarzeniu udział wzięli dyrektorzy i opiekunowie żłobków i klubów dziecięcych, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego oraz inni zaproszeni goście.

 

Konferencja była podsumowaniem Projektu REFEE w Polsce – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland realizowanego przez VIA College University,

współfinansowanego przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

 

Swoje prelekcje wygłosili:

 

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń - Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,

Claus Iversen, Johanne Hempel - VIA College University,

Aleksandra Pasek – dyrektor Żłobka „Elementarz”,

Monika Koj–Talowska – dyrektor Przedszkola „Elementarz”,

Monika Laksa – prezes Fundacji Ogrody Przyszłości.

 

Na koniec uczestnicy konferencji poznali Rynek wartości - rynek z głównymi wartościami, którym kierują się nauczyciele i opiekunowie w placówkach 'Elementarza'


2022-02-22 - Zaproszenie na bezpłatną konferencję: Rynek wartości w edukacji początkowej

Serdecznie zapraszamy dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych, opiekunów, a także dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego do udziału w bezpłatnej konferencji na temat modelu duńskiej edukacji
w żłobkach i przedszkolach

 

Rynek wartości w edukacji początkowej

 

Konferencja podsumowująca Projekt REFEE w Polsce
– Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland realizowany przez VIA College University,

współfinansowany przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a na jej zakończenie uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia. Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy w formie elektronicznej pod linkiem https://forms.gle/ZYFpr9vZXK5YKrEV7

 

Termin:

12 marca 2022 (sobota)

10.00-15.00

 

Miejsce:

40–743 Katowice, ul. Studencka 18-20 (budynek szkoły i przedszkola)

 

Organizatorzy:

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

VIA College University

 

Patronat honorowy:

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

 

Patronat medialny:

Bliżej przedszkola

 

Przebieg konferencji

09.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników, zwiedzanie stoisk edukacyjnych.

10.00 – 10.30 – Powitanie uczestników. Informacja o projekcie. Prezentacja wykładowców.

10.30 – 11.15 – prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Wykład inauguracyjny: Aktualizowanie potencjalności – droga Misia Uszatka, Kubusia Puchatka a może Misia Kazimierza?
Istota wydobywania silnych stron dziecka w różnych strategiach. Edukacja uruchamiająca ciało, jaźń, relacje i kulturę. Poczucie własnej skuteczności i prawo do błędu.

11.15 – 12.00 – Claus Iversen, Johanne Hempel - VIA College University. Najważniejsze przesłania duńskiej edukacji najmłodszych.

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk edukacyjnych.

12.15 – 12.35 – Aleksandra Pasek – dyrektor Żłobka „Elementarz”. Zosie Samosie I Radki Sobieradki. Rozwijanie samodzielności. Zabawy ryzykowne. Koło dialogu - współpraca z rodzicami.

12.35 – 12.55 – Monika Koj–Talowska – dyrektor Przedszkola „Elementarz”. Pomysłowy Dobromir. Rozwijanie kreatywności. Pielęgnowanie ciekawości świata. Wspieranie integracji sensorycznej. Kalejdoskop pomysłów - gry, zabawy, przestrzenie edukacyjne.

12.55 – 13.10 – Monika Laksa – prezes Fundacji Ogrody Przyszłości. W lawendowym ogrodzie.

13.10 – 13.40 - Rynek wartości – zwiedzanie rynku. Rozmowy z nauczycielami - ambasadorami wartości.

13.40 – 14.40 – Panele dyskusyjne.
14.40 – 15.00 – Obiad.
15.00 – Podsumowanie konferencji. Wręczenie zaświadczeń.

 

Zaproszenie do pobrania

 


2022-02-10 - Przekaż 1% swojego podatku Fundacji 'Elementarz'

W 2021 roku dzięki naszym darczyńcom otrzymaliśmy z 1% kwotę 8️⃣5️⃣4️⃣1️⃣,6️⃣0️⃣ zł.
Środki te przeznaczyliśmy na doposażenie małych wiejskich szkół w pomoce dydaktyczne. Zakupiliśmy także zabawki dla przedszkoli i żłobków ????????
Podaruj dzieciom skrzydła, przekaż 1% podatku Fundacji 'Elementarz'⬇️
 
 
 
 

2022-02-04 - Podsumowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30. Finał WOŚP za nami.
Mimo ciężkich warunków pogodowych, mimo pandemii nasi wolontariusze zagrali wspaniale ❤ 
W tym roku na ulicach naszego miasta i w galeriach handlowych kwestowało 110 wolontariuszy.
Jesteśmy baaaardzo dumni z takiego wyniku. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, zwłaszcza Szkolnemu Patrolowi za dwa dni bardzo ciężkiej pracy. Dziękujemy uczniom Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. 'Elementarz' za wytrwałe zbieranie zarówno na ulicach jak i online, pani Dorocie Malejce-Żywicy za wsparcie działań naszego sztabu, Grupie Protektom za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy oraz Sztabowi WOŚP Miejski Dom Kultury 'Bogucice-Zawodzie' za pyszny poczęstunek dla naszych zmarzniętych wolontariuszy i głodnej sztabowej załogi 
Dziękujemy za wszystkie zdjęcia i filmy, które do nas wysłaliście. Dzielimy się teraz nimi z całym światem. Wasze działania pozwolily nam po raz kolejny zrealizować wszystkie cele, które ambitnie przed sobą postawiliśmy. No i oczywiście dziękujemy Wam, drodzy Darczyńcy za waszą wyjątkową hojność. Do zobaczenia za rok!
 

2021-12-22 - Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów!

 

Zarząd Fundacji 'Elementarz'

i pracownicy

 

 


2021-12-13 - Za nami Finał Szlachetnej Paczki

To był weekend cudów ❤
Tak można w skrócie podsumować tegoroczny Finał Szlachetnej Paczki ????
Potrzebujące rodziny otrzymały łącznie 81 kartonów, które zawierały m.in. żywność, środki czystości i higieny osobistej, odzież i wyposażenie mieszkania.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji, było to dla nas niesamowicie pouczające i wzruszające przeżycie.
Do zobaczenia za rok!

2021-11-26 - Wspieramy Szlachetną Paczkę!

Jak co roku włączyliśmy się do Szlachetnej Paczki ????
Tym razem pomocą zostaną objęte dwie samotne osoby ????????
Szczegółowy opis sytuacji materialnej wspieranych osób oraz spis potrzeb zostały przedstawione na poniższym plakacie ????
Pojemniki, do których można wrzucać produkty zostały umieszczone przy wejściu do Prywatnej Szkoły Podstawowej (ul. Studencka 18, Katowice). Gorąco zachęcamy do wsparcia zbiórki ❤