W okresie od 3 lipca do 31 grudnia 2023 r. zrealizowaliśmy projekt w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025", na który otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w ramach umowy 460/2023/NPRC 2.0. Projekt obejmował zakup książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Siamoszycach.
Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 3000,00 zł a wkład własny Fundacji "Elementarz" 750,00 zł.