Fundacja „Elementarz” od 32 lat nieprzerwanie realizuje program wspierania małych szkół i przedszkoli leżących na ubogich terenach wiejskich, tworząc dzieciom na nowo warunki do nauki, gwarantując możliwości rozwoju i zapewniając im dostęp do równych szans edukacyjnych w bliskim dla nich środowisku. W trosce o najmłodszych, w 2013 roku Fundacja poszerzyła swoją działalność o żłobki. Jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce utworzyła żłobek we współpracy z uczelnią wyższą tworząc wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach projekt „Uniwersytet Przyjazny Rodzinie”. W tym samym czasie samodzielnie zrealizowała projekt „Elementarz Przyjazny Rodzinie”. Żłobki te powstały celem ułatwienia powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych pracownikom naukowym i studentom.

 

W 2019 r. Fundacja "Elementarz" uruchomiła w Namysłowie Innowacyjny Żłobek Integracyjny „Elementarz Przyjazny Rodzinie”. Placówka służy nie tylko dzieciom i rodzicom, ale także całej lokalnej społeczności. Pomysł na stworzenie żłobka zrodził się z inicjatywy działającego w Namysłowie oddziału Velux Polska. Realizatorem projektu i jednocześnie organem prowadzącym żłobek jest Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic. Żłobek powstał dzięki finansowaniu pozyskanemu z duńskiej Fundacji Velux, a także środkom własnym Fundacji „Elementarz” oraz wsparciu namysłowskiego oddziału Diehl Controls. Uruchomienie obiektu było możliwe również dzięki współpracy z Gminą Namysłów, która wydzierżawiła specjalnie na ten cel działkę w okolicy Parku Północnego, przy ulicy Braterskiej 7. Aktualnie działa tam również Niepubliczne Przedszkole "Elementarz Przyjazny Rodzinie". Obie placówki cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców z Namysłowa i okolic.