Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” funkcjonuje od 1999 roku. Codziennie pracujemy 7 godzin lekcyjnych. Poza obowiązującymi przedmiotami oferujemy zajęcia w plenerze, język angielski, niemiecki, hiszpański, rytmikę, basen, arteterapię. W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.: klub turystyczny, pracownia sztuk wszelakich, kółka piłkarskie, szachowe, taneczne, zespół wokalny oraz Teatr 12a. Uczniowie są tu bezpieczni – obiekt jest chroniony, zamknięty; szkoła ma bardzo atrakcyjną lokalizację (Park Zadole, Lasy Panewnickie). Uczeń może uczęszczać do wybranej szkoły bezpłatnie przez próbny tydzień.

 

Jako Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” przyjmujemy za podstawę następujące zadania:

 

  • Kształcenie i wychowanie uznajemy za integralną całość
  • Dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy
  • Wychowujemy w duchu tolerancji
  • Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie
  • Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające możliwości dziecka traktowanie
  • Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie
  • Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności
  • Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
  • Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi
  • Współpracujemy z rodzicami wspierając ich w wychowywaniu dzieci

REKRUTACJA, TEL. 32 797 07 47