Wszystkie proponowane formy to 5-godzinne zajęcia warsztatowe w cenie 700,00 zł za szkolenie Rady Pedagogicznej do 25 osób. W promieniu 30 km dojazd prowadzącego zajęcia bezpłatny. Powyżej 30 km doliczamy koszt dojazdu, zgodnie ze stawkami z rozporządzenia Ministra transportu.


Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie Fundacji oraz pocztą elektroniczną. Zajęcia mogą być przeprowadzone w macierzystej placówce bądź w miejscu wskazanym przez organizatora.

 

Nasz Ośrodek prowadzi również zajęcia na tematy zaproponowane przez Dyrekcję lub Radę Pedagogiczną – cena i zakres usług do uzgodnienia.

 

Oferujemy także wyjazdowe szkolenia rady Pedagogicznej w Łutowcu (Jura Krakowsko-Częstochowska) – tematyka, cena, termin – do uzgodnienia.

 

Zapisu na szkolenie dokonać można pobierając formularz zamówieniowy i odsyłając wypełniony na adres sekretariat@elementarz.edu.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 252 79 38

 

Oferta Ośrodka