Aby zapisać dziecko do szkoły, należy pobrać podanie, wypełnić i dostarczyć osobiście, pocztą lub odesłać je na adres szkolapodstawowa@elementarz.edu.pl.  Po otrzymaniu podania skontaktujemy się z Państwem i umówimy na spotkanie z dyrekcją. Po podjęciu decyzji o zapisaniu dziecka do naszej szkoły podpisują Państwo umowę o naukę i wpłacają jednorazowo 800 zł wpisowego. 

Uczniowie oprócz zajęć zgodnych z podstawą programową uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych m.in.: nauka języka angielskiego-komunikacja międzykulturowa  (6 godzin w tygodniu), rytmika (w klasach młodszych), projekty (w tym plenerowe). Uczniowie uczestniczą także w spotkaniach ze sztuką, biorą udział w zajęciach na basenie. Małe grupy pozwalają nauczycielowi na indywidualne podejście do każdego ucznia, a dzieciom dają szansę na lepszy start. Kandydatów do klas wyższych i gimnazjum zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Koszty:

 

  • wpisowe - 800 zł  
  • czesne szkoła podstawowa - 620 zł

Podanie do pobrania:

 

REKRUTACJA, TEL.: 32 797 07 47