Każde dziecko jest inne – ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, które rozwijają się w różnym okresie życia. Jeśli nie zostaną w porę dostrzeżone, mogą zaniknąć bezpowrotnie. W naszych żłobkach stawiamy na wszechstronny rozwój maluchów, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. Zapewniamy dzieciom przede wszystkim:

- poczucie bezpieczeństwa,

- poczucie własnej wartości,

- pomoc w zrozumieniu doświadczeń, w szczególności opartych na rozwoju wszystkich zmysłów,

- dobre wzorce osobowe.

 

Żłobek „Elementarz Przyjazny Rodzinie”

46-100 Namysłów, ul. Braterska 7

e-mail: zlobek.namyslow@elementarz.edu.pl

tel. 573 443 699

 

Dyrektor żłobka - Anna Kopczyk

 

Facebook

Strona internetowa

 

OPŁATA JEDNORAZOWA: bezzwrotna* opłata wpisowa w kwocie 300,00 zł gwarantująca miejsce w żłobku i traktowana jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dziecka i nie jest pobierana ponownie w kolejnym roku uczęszczania dziecka do żłobka.

*w przypadku rezygnacji z zapisu dziecka do żłobka kwota jest zwracana, o ile nie zostały już poniesione koszty związane z rekrutacją;

 

OPŁATY STAŁE:  koszt miesięcznego pobytu dziecka w Żłobku to:

  • miesięczna opłata stała* w kwocie 800,00 zł;
  • dzienna opłata za wyżywienie w kwocie 14,00 zł;

*Opłata uwzględnia dotację z Urzędu Miasta. W przypadku dzieci zamieszkałych na terenach nienależących do Gminy Namysłów miesięczna opłata stała wynosi 900,00 zł, o ile nie zostanie zawarte porozumienie międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku w Żłobku;

Opłatę miesięczną stałą oraz opłatę za wyżywienie należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata stała nie podlega zwrotowi.

 

Rabat dla rodzeństwa:
W przypadku rodzeństwa miesięczna opłata stała zostaje pomniejszona o 100,00 zł na drugie dziecko.

 

 

fot. Ecologiq