Fundacja "Elementarz" powstała w 1992 roku.  Obecnie prowadzimy 2 żłobki, 17 szkół podstawowych, 1 szkołę muzyczną I stopnia. Nasze placówki umiejscowione są w 13 gminach na terenie 5 województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego. 
Od marca 2007 roku uruchomiliśmy ponad 120 Małych Przedszkoli. Poza edukacją dzieci zajmujemy się też kształceniem dorosłych - od 1999 roku prowadzimy Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego. Promujemy koncepcję turystyki edukacyjnej - organizujemy obozy, kolonie
i zimowiska dla dzieci, posiadamy własną bazę noclegową. Kolejny obszar naszej działalności to Wydawnictwo „Elementarz” w ramach którego wydajemy podręczniki dla uczniów i książki dla nauczycieli. W biurze projektów realizujemy projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych źródeł. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi. Wszystko, co czynimy obejmuje swoim zasięgiem szeroko pojętą edukację.

 

W 2017 roku obchodziliśmy 25-lecie działalności.