Naszą misją jest uczynienie z edukacji drogi do sukcesu. Uczymy dzieci. Kształcimy dorosłych. Opracowujemy programy i podręczniki. Organizujemy turystykę edukacyjną. Uczymy nie tylko wiedzy i umiejętności ale - przyjaźni, współdziałania, tolerancji. Na ważnym miejscu stawiamy wychowanie przez sztukę i ekologię.
Jesteśmy po to, by jednoczyć różne środowiska, prowadząc do ich rozwoju. Szczególnie dbamy o społeczności małych wiosek. Działamy na rzecz komunikacji międzykulturowej Polski, Europy i Świata. Chcemy być Fundacją szczycącą się mianem przedsiębiorstwa społecznego. Kreujemy styl instytucji otwartej i innowacyjnej. Czerpiemy z najlepszych doświadczeń, najnowocześniejszej wiedzy i własnych pomysłów. Nie poprzestajemy na tym, co już udało nam się zrobić. Opierając się na idei konstruktywizmu społecznego, kierujemy nasze działania na rozwój, aktywność i uczenie się we współpracy. Proponujemy to, co ważne, dobre i skuteczne. Chcemy, aby ci, którzy są naszymi odbiorcami, potrafili z sukcesem zaistnieć we współczesnym świecie.

 

W 2023 roku dzięki naszym darczyńcom otrzymaliśmy z 1,5% kwotę 6130,30 zł

Serdecznie dziękujemy!

 

Przekaż 1,5% swojego podatku na cele statutowe Fundacji

KRS: 0000163157

 

 

 

  

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP