Wprowadzamy w nich autorski program pracy w grupach różnowiekowych. Małe Szkoły stanowią dla naszej Fundacji bardzo ważny priorytet. Dzięki ich funkcjonowaniu uaktywniamy społeczność lokalną nie dopuszczając do degradacji społeczno - kulturowej wsi. W roku 2006 w jednej ze szkół - w Postaszowicach (gmina Niegowa, województwo śląskie) zorganizowaliśmy Wojewódzkie Obchody Święta Małej Szkoły. Do tej pory uratowaliśmy przed likwidacją 22 placówki na terenie sześciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.