OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ELEMENTARZ PRZYJAZNY RODZINIE W NAMYSŁOWIEFundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko Niepublicznego Przedszkola 'Elementarz Przyjazny Rodzinie' w Namysłowie.
Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

  1. CV i list motywacyjny
  2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki
  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Od osoby przystępującej do konkursu nie jest wymagane wykształcenie pedagogiczne. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien jednak mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości „Namysłów– dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 25.08.2023 r.