Fundacja 'Elementarz' przejęła do prowadzenia nową szkołę w woj. warmińsko-mazurskimZ radością informujemy, że od 1 września przejęliśmy do prowadzenia Szkołę Podstawową w Mazurach (woj. warmińsko-mazurskie), której nadaliśmy nazwę Szkoła Podstawowa Fundacji 'Elementarz' w Mazurach. Funkcję dyrektora placówki pełni pani Anna Monkiewicz, a wicedyrektorem szkoły została pani Marzanna Wawrzyn.
Dyrekcji i pozostałym pracownikom szkoły życzymy wielu wspaniałych chwil i radości z wykonywanej pracy ????
Ponadto składamy podziękowania całej społeczności lokalnej, pracownikom, Wójtowi Gminy Świętajno - Januszowi Zakrzewskiemu
oraz Stowarzyszeniu 'Edukator' w Łomży za umożliwienie przejęcia do prowadzenia szkoły ❤️