ZawiadomienieZ głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci pani Joanny Kuziory 

dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Św. Stanisława Kostki w Golcach.

 

Pani Joanna była niezwykle ciepłą i serdeczną osobą o wielkim sercu i umyśle.

Wspaniała nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.

Zawsze skromna, życzliwa, pełna poświęcenia i zaangażowania.

Funkcję dyrektora szkoły w Golcach pełniła od września 2016 roku.

 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę 27 września o godzinie 15.00

w kaplicy cmentarnej w Kurzynie Średniej (gmina Ulanów, pow. niżański)

 

Jej rodzinie i bliskim składamy

szczere wyrazy współczucia w tej trudnej dla wszystkich chwili

Zarząd Fundacji „Elementarz” i pracownicy