Podsumowanie wpłat z 1,5% podatku za 2022 rokFundacja 'Elementarz' jest organizacją pożytku publicznego widniejącą w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dzięki naszym darczyńcom za rok 2022 otrzymaliśmy z 1,5% kwotę 6130,30 zł. Środki te przeznaczymy na doposażenie małych wiejskich szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i zabawki oraz drobne prace remontowe ????⚽️????