Fundacja „Elementarz” od 31 lat nieprzerwanie realizuje program wspierania małych szkół i przedszkoli leżących na ubogich terenach wiejskich. Od początku swojej działalności uratowała przed likwidacją kilkadziesiąt małych szkół oraz stworzyła ponad 100 ośrodków przedszkolnych, tworząc dzieciom na nowo warunki do nauki, gwarantując możliwości rozwoju i zapewniając im dostęp do równych szans edukacyjnych w bliskim dla nich środowisku. W trosce o najmłodszych, od 2013 roku Fundacja poszerza swoją działalność o żłobki. Jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce utworzyła żłobek we współpracy z uczelnią wyższą tworząc wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach projekt „Uniwersytet Przyjazny Rodzinie”. W tym samym czasie samodzielnie zrealizowała projekt „Elementarz Przyjazny Rodzinie”. Żłobki te powstały celem ułatwienia powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych pracownikom naukowym i studentom.

 

W 2019 r. Fundacja "Elementarz" uruchomiła w Namysłowie Innowacyjny Żłobek Integracyjny „Elementarz Przyjazny Rodzinie”. Placówka służy nie tylko dzieciom i rodzicom, ale także całej lokalnej społeczności. Pomysł na stworzenie żłobka zrodził się z inicjatywy działającego w Namysłowie oddziału Velux Polska. Realizatorem projektu i jednocześnie organem prowadzącym żłobek jest Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic. Żłobek powstał dzięki finansowaniu pozyskanemu z duńskiej Fundacji Velux, a także środkom własnym Fundacji „Elementarz” oraz wsparciu namysłowskiego oddziału Diehl Controls. Uruchomienie obiektu było możliwe również dzięki współpracy z Gminą Namysłów, która wydzierżawiła specjalnie na ten cel działkę w okolicy Parku Północnego, przy ulicy Braterskiej 7. Aktualnie działa tam również Niepubliczne Przedszkole "Elementarz Przyjazny Rodzinie". Obie placówki cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców z Namysłowa i okolic.